Thënie nga Volteri

Ne duhet të bëjmë dallimin në mes të folurit për të mashtruar dhe të qëndruarit heshtur për të qenë i rezervuar.