Thënie nga Volteri

Turra e librave është duke na bërë të paditur.