Thënie nga Volteri

Çdo njeri është fajtor për të gjitha të mirat që ai nuk i ka bërë.