Thënie nga Volteri

Në këtë vend është një gjë e mirë të vrasësh një admiral nga koha në kohë për t’i inkurajuar të tjerët.