Thënie nga Volteri

Ai ishte një patriot i madh, një humanitar, një mik besnik; me kusht që, natyrisht, ai me të vërtetë ai të ketë vdekur.