Thënie nga Volteri

Ai duhet të jetë shumë injorant, sepse ai i përgjigjet çdo pyetjeje që i bëhet.