Thënie nga Uilliem Shekspir

Le të jetë jeta e shkurtë, përndryshe turpi do të jetë shumë i gjatë.