Thënie nga Truman Capote

Nuk ka shkrim aspak, ka daktilografim.