Thënie nga Tomas Akuini

E gjitha çfarë është e vërtetë, nga kushdo që mund të jetë thënë, e ka zanafillën tek Shpirti.