Thënie nga Tomas Akuini

Ngaqë ne nuk mund të dimë çfarë është Zoti, por vetëm çfarë nuk është Ai, ne nuk mund të themi se si është Ai, por vetëm si nuk është Ai.