Thënie nga Tomas Akuini

Përkryerja e virtytit moral nuk i përjashton në tërësi pasionet, por i rregullon ato.