Thënie nga Tomas Akuini

Ai që beson, nuk ka nevojë për shpjegime. Atij që nuk beson, nuk mund t’i shpjegosh asgjë.