Thënie nga Tolstoi

Nuk ka madhështi atje ku nuk ka thjeshtësi, mirësi dhe të vërtetë.