Thënie nga Tolstoi

Ai kurrë nuk zgjedh opinione; ai thjesht vesh gjithçka që është në modë.