Thënie nga Tolstoi

Qeveria është një shoqatë burrash që na dhunojnë ne të tjerëve.