Thënie nga Stefan Cvajg

Në histori momentet gjatë të cilave arsyeja dhe pajtimi mbizotërojnë janë të shkurtëra dhe të papërfillshme.