Thënie nga Solomoni

Të gjithë janë miq të atij që bën dhurata.