Thënie nga Solomoni

Duke shtrydhur mërinë, prej saj del grindja.