Thënie nga Solomoni

lagët e një shoku janë besnike.