Thënie nga Solomoni

Marrëzia lidhet me zemrën e fëmijës.