Thënie nga Solomoni

Një bashkëshorte e mençur vjen nga Zoti.