Thënie nga Solomoni

Ai që urdhëron frymën e tij, vlen më tepër se ai që mposht një qytet.