Thënie nga Solomoni

Përpara shkatërrimit vjen kryelartësia dhe përpara rrëzimit – fryma mburravece.