Thënie nga Solomoni

Një zemër e gëzuar e bën të lumtur fytyrën.