Thënie nga Solomoni

Përpara lavdisë vjen përulësia.