Thënie nga Solomoni

Mëkatarët do të hanë frutin e sjelljes së tyre.