Thënie nga Solomoni

Si unazë ari në feçkën e një derri është një grua e bukur që s’ka mend.