Thënie nga Shekspiri

Këto gëzimet e papritura kanë përfundime të papritura. Ato digjen në fitore sikur zjarri dhe baruti.