Thënie nga Shekspiri

Ata janë lypës, por që mund të llogarisin vlerën e tyre.