Thënie nga Shekspiri

Libri i lypësit tejkalon në vlerë gjakun e një fisnikut.