Thënie nga Shekspiri

Në të vërtet nuk jam budallai i saj, por korruptuesi i saj i fjalëve.