Thënie nga Sharl de Gol

Madhështia është një rrugë që të çon drejt së panjohurës.