Thënie nga Robert Frost

Shoqëri e qytetëruar është ajo që e toleron tepërimin deri në pikën e gjykimit të dyshimtë.