Thënie nga Pele

Po, unë kam shumë interese biznesi. Por nuk punoj me këdo. Unë i zgjedh kompanitë me shumë kujdes.