Thënie nga Pele

Unë prapë mora një medalje, sepse kisha luajtur dy ndeshje.