Thënie nga Pele

Kur je i ri, ti bën shumë gjëra të marra.