Thënie nga Pele

Unë mendoj se do të isha bërë aktor po të mos isha bërë futbollist.