Thënie nga Pele

Sporti është diçka shumë frymëzuese për të rinjtë.