Thënie nga Pele

Gjithë jetën time unë e falënderoj Zotin. Familja ime ishte shumë besimtare.