Thënie nga Natalie Portman

Implantet e gjirit më shëmtojnë. Unë nuk mendoj se ato janë sadopak tërheqëse.