Thënie nga Napoleoni

Raca njerëzore udhëhiqet nga imigrimi i saj.