Thënie nga Napoleoni

Lufta është puna e barbarëve.