Thënie nga Napoleoni

Merr kohë për të paramenduar, por kur të ketë arritur koha për veprim, ndalo së menduari dhe zhytu.