Thënie nga Napoleoni

Kërkohet më shumë guxim për të vuajtur se për të vdekur.