Thënie nga Napoleoni

Është vetëm një lloj hajni të cilin ligji nuk e gjuan, dhe që vjedh çka është më me vlerë për njeriun: koha.