Thënie nga Napoleoni

Në mesin e këtyre të cilët nuk e pëlqejnë shtypjen janë shumë që pëlqejnë të shtypin.