Thënie nga Napoleoni

Gratë nuk janë asgjë veç se makina për të prodhuar fëmijë.