Thënie nga Napoleon Bonaparti

Nuk mjafton të jepen urdhra, atyre duhet tu nënshtrohen.