Thënie nga Napoleon Bonaparti

Madhështia nuk është asgjë përderisa nuk zgjatë.