Thënie nga Napoleon Bonaparti

Me guxim njeriu mund të marrë përsipër çdo gjë, por jo të bëj çdo gjë.